Cyfrowe GOKi

Za nami pierwsze spotkanie w ramach projektu "Cyfrowe GOKi w podregionie lubelskim", które odbyły się w bibliotece w Zezulinie. Zajęcia będą dotyczyły Dziennikarstwa online oraz Bezpiecznego zachowania w sieci. Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie: 3.2 "Innowacyjne rozwiazania na rzecz aktywizacji cyfrowej.


Licznik odwiedzin: 212387