Cyfrowe GOKi - grupa II

W dniu 05.07.2021r.w pracowni informatycznej mieszczącej się w budynku GBP w Ludwinie, odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu ,, Cyfrowe GOK-i w podregionie lubelskim''. Warsztaty przeprowadzone zostały przez profesjonalnego trenera, uczestniczyło w nich 9 dzieci w wieku od 10 do18 lat. Serdecznie dziękujemy za obecność i już dziś zapraszamy na następne spotkanie w dniu 07.07.2021 o godzinie 12.00. Projekt ,,Cyfrowe GOK-I w podregionie lubelskim'' realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , III Oś ,,Cyfrowe kompetencje społeczeństwa''- Działanie 3,2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.


Licznik odwiedzin: 212421