ZAKOŃCZENIE ZADANIA: "Biblioteka Bramą Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego” - rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Ludwinie

"Biblioteka Bramą Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego” - rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Ludwinie

Program: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Priorytet 2: „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”

Okres realizacji projektu: 01.03.2016- 30.11.2020

Dotacja: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 939 000,00 zł

Opis zadania: Gminna Biblioteka Publiczna w Ludwinie zrealizowała zadanie pn:  "Biblioteka Bramą Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego" - rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie. Zadanie polegało na rozbudowie, doposażeniu i nowoczesnej aranżacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Ludwinie. W ramach zadania powstał 2-kondygnacyjny budynek z nowymi pomieszczenia: Wypożyczalnia i czytelnia z wydzielonymi strefami dla różnych grup użytkowników, Sala wielofunkcyjna z zapleczem kuchennym, Sala szkoleniowo – informatyczna, Kącik zabaw dla najmłodszych, Przystań Seniora, Sala ze stałą ekspozycją poświęconą patronowi biblioteki, pisarzowi Andrzejowi Łuczeńczykowi, Gabinet doświadczeń, Pracownia plastyczna, Studio nagrań, Czytelnia strażaka oraz zaplecze socjalne i sanitarne.  Powstały tarasy widokowe, na których umieszczane będą urządzenia do obserwacji nieba. Wykorzystana została technologia związana z odnawialnymi źródłami energii, co pozwoli na zmniejszenie kosztów utrzymania budynku. Zakupione zostało nowoczesne wyposażenie , dostosowane do charakterystyki wnętrza oraz sprzęt elektroniczny i multimedialny, który będzie służył podnoszeniu kompetencji cyfrowych mieszkańców. Realizacja zadania przyczyniła się do rozszerzenia oferty biblioteki, poprawy jakości i dostępności świadczonych usług oraz umożliwi działania wykraczające poza tradycyjne jej funkcje. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoliła także na dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, toalety, podjazd oraz dwa miejsca parkingowe). Ponadto zakupiona została wrzutnia na książki, która umożliwia zwrot książek przez całą dobę, bez konieczności wchodzenia do budynku.

 

Inwestycję "Biblioteka Bramą Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego" - rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie, zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020". Data zakończenia zadania 30.11.2020


Licznik odwiedzin: 202140